.
Lagen om handelsbolag och enkla bolag
  • Associationsrätt

Lagen om handelsbolag och enkla bolag

Stefan Lindskog

En kommentar

273200

2.732 kr (exkl. moms)

Lagen om handelsbolag och enkla bolag

Lagen om handelsbolag och enkla bolag

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Verket är en djupkommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag och ska fungera som en probleminriktad handbok i det praktiska rättslivet. Det ska utgöra ett arbetsverktyg när t.ex. en domare eller en advokat söker en lösning eller ett argument för en lösning på en viss bolagsrättslig fråga. Den naturliga utgångspunkten är då att börja med lagtexten. Ger denna ingen eller endast begränsad ledning, ska kommentaren kunna konsulteras. Tredje upplagan av Lagen om handelsbolag och enkla bolag innefattar nya rättsfall och ny litteratur. Gjorda erfarenheter och diskussioner har föranlett tillägg och nyanseringar, en grundlig översyn har också skett.