.
Lagen om framtidsfullmakter
  • Familjerätt

Lagen om framtidsfullmakter

Per Westman

En kommentar m.m.

Produkt-id: 7022265401510
ID: S-8D868E50EBB3D8DD85258175004D62
Lagen om framtidsfullmakter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Kommentaren behandlar lagen (2017:310) om framtidsfullmakter (FFL). Lagen kommenteras paragrafvis med utförliga hänvisningar till praxis och doktrin och med internationella utblickar. I kommentaren finns en ingående framställning av bakgrunden till den europeiska och svenska rättsutvecklingen på området. Verket innehåller också en genomgång av allmänna ämnen av stor betydelse för förståelsen av framtidsfullmakter, såsom ogiltighet, upphörande och tolkning. I kommentaren beaktas såväl den behovsrättsliga som den fullmaktsrättsliga aspekten av framtidsfullmakter med ingående hänvisningar till avtalsrättsliga regler och fullmaktsjuridiken. Verket är den första egentliga lagkommentaren om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett privat alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan man i förväg planera för den tid då man inte längre kan ha hand om sina angelägenheter. Framtidsfullmakter är därmed en del i ett ökat självbestämmande för enskilda. Sedan FFL trädde i kraft 2017 har rådgivning om och upprättande av framtidsfullmakter etablerat sig som ett ofta efterfrågat inslag i enskildas planering av framtiden.

Verket riktar sig till advokater och andra praktiskt verksamma jurister som erbjuder rådgivning om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Det riktar sig också till domstolar, överförmyndare och andra myndigheter som i sin rättstillämpning har att bedöma framtidsfullmakter.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020820.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-8D868E50EBB3D8DD85258175004D62", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-8D868E50EBB3D8DD85258175004D62", "verkid"=>"8D868E50EBB3D8DD85258175004D61C41", "subject_areas"=>["Familjerätt"], "subjects"=>["Familjerätt"], "subtitle"=>"En kommentar m.m.", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0757", "id"=>"4E94259B0E00CD82C125753D004C4F35", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Westman"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139315742", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-12-22", "publicerat_timestamp"=>1640131200}