Lagen om försäkringsförmedling
  • Ekonomi
  • Straffrätt

Lagen om försäkringsförmedling

En kommentar

69800

698 kr (exkl. moms)

Lagen om försäkringsförmedling

Lagen om försäkringsförmedling

Om boken

Denna lagkommentar är en heltäckande genomgång av det regelverk om försäkringsförmedling som gäller sedan den 1 juli 2005. Enligt lagen skall försäkringsförmedling bara få utövas efter tillstånd och registreing. En försäkringsförmedlare ska uppfylla särskilda krav på kunskap och kompetens och omfattas av en ansvarsförsäkring. Kunderna skall alltid få information om priset för försäkringsförmedling.

Vid sidan av lagen kommenteras också relevanta föreskrifter från regeringen och Finansinspektionen eftersom de, tillsammans med den nya lagen, utgör det svenska genomförandet av EG-direktivet om försäkringsförmedling.

Författarna har varit delaktiga i det arbete som bedrivits hos Finansdepartementet och Finansinspektionen i samband med framtagandet av det nya regelverket om försäkringsförmedling. De analyser, bedömningar och tolkningsförslag som presenteras i kommentaren baseras på dessa erfarenheter. I lagkommentaren har beaktas ändringar som trätt i kraft till och med den 1 juli 2007.

Susanne Sundberg är verksam vid Finansinspektionen, Patric Thomsson vid Försäkringsförbundet (tidigare Finansdepartementet) och Tord Gransbo är ämnesråd på Finansdepartementet.

.