Lagen om företagsrekonstruktion
Norstedts Juridik

Lagen om företagsrekonstruktion

En kommentar

124100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,241 kr (exkl. moms)

I den nu föreliggande upplagan har uppdateringar
gjorts med hänsyn till lagändringar, lagförslag, rättsfall och doktrin
som tillkommit efter utgivningen av den första upplagan (1997). Texten
har också i övrigt setts över med hänsyn till tidens utveckling.

Kommentaren vänder sig till dem som i olika egenskaper har att ta befattning med företagsrekonstruktion, t.ex. som rekonstruktör och handläggare hos banker och andra kreditinstitut. Även domstolar och andra myndigheter som kommer i kontakt med den nya lagen bör kunna finna ledning för sitt arbete.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I den nu föreliggande upplagan har uppdateringar
gjorts med hänsyn till lagändringar, lagförslag, rättsfall och doktrin
som tillkommit efter utgivningen av den första upplagan (1997). Texten
har också i övrigt setts över med hänsyn till tidens utveckling.

Kommentaren vänder sig till dem som i olika egenskaper har att ta befattning med företagsrekonstruktion, t.ex. som rekonstruktör och handläggare hos banker och andra kreditinstitut. Även domstolar och andra myndigheter som kommer i kontakt med den nya lagen bör kunna finna ledning för sitt arbete.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: