Lagen om företagsrekonstruktion
Norstedts Juridik

Lagen om företagsrekonstruktion

En kommentar

127800

1,278 kr (exkl. moms)

Författare:
Trygve Hellners, Mikael Mellqvist
Redaktörer:
I den nu föreliggande upplagan har uppdateringargjorts med hänsyn till lagändringar, lagförslag, rättsfall och doktrinsom tillkommit efter utgivningen av den första upplagan (1997). Textenhar också i övrigt setts över med hänsyn till tidens utveckling. Kommentaren vänder sig till dem som i olika egenskaper har att ta befattning med företagsrekonstruktion, t.ex. som rekonstruktör och handläggare hos banker och andra kreditinstitut. Även domstolar och andra myndigheter som kommer i kontakt med den nya lagen bör kunna finna ledning för sitt arbete.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 296
  • Utgiven: 2013
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 9789139017349
  • Ämnen: Staffrätt & Rättsväsen