.
Lagen om företagsrekonstruktion
  • Insolvensrätt

Lagen om företagsrekonstruktion

En kommentar

135500

1.355 kr (exkl. moms)

Lagen om företagsrekonstruktion

Lagen om företagsrekonstruktion

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I den nu föreliggande upplagan har uppdateringargjorts med hänsyn till lagändringar, lagförslag, rättsfall och doktrinsom tillkommit efter utgivningen av den första upplagan (1997). Textenhar också i övrigt setts över med hänsyn till tidens utveckling. Kommentaren vänder sig till dem som i olika egenskaper har att ta befattning med företagsrekonstruktion, t.ex. som rekonstruktör och handläggare hos banker och andra kreditinstitut. Även domstolar och andra myndigheter som kommer i kontakt med den nya lagen bör kunna finna ledning för sitt arbete.