.
Lagen om företagsnamn
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Lagen om företagsnamn

Peter Adamsson, Anders Kylhammar

En kommentar

Produkt-id: 8850676711767
ID: P000047814
Lagen om företagsnamn
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Verket är en ny kommentar till lagen om företagsnamn som trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med ikraftträdandet upphörde 1974 års firmalag att gälla.

Alla företag i Sverige har ett – eller flera – företagsnamn. Företagsnamn är ett viktigt inslag i affärslivet, särskilt eftersom de identifierar vilket företag som andra aktörer har att göra med i olika situationer. Lagen om företagsnamn ger ett immaterialrättsligt skydd för innehavare av företagsnamn, dvs. ensamrätt till företagsnamn som är registrerade eller inarbetade.

Kommentaren belyser reglerna om ensamrätten, registreringsförfarandet, hävning av registrerade företagsnamn, överlåtelse av företagsnamn, bevissäkringsåtgärder samt straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner vid intrång i ensamrätten till företagsnamn. Dessutom redogör författarna för samspelet mellan reglerna om företagsnamn och reglerna om varumärken, vilket har mycket stor praktisk betydelse inom känneteckensrätten. I kommentaren behandlas de lagförarbeten som är relevanta för tolkningen av reglerna samt praxis från svenska domstolar och EU-domstolen. En stor del av reglerna i lagen om företagsnamn har sin förebild i EU-rättsliga direktiv, vilket medför att EU-domstolens avgöranden får betydelse vid tolkningen av lagen.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139021087.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000047814", "primary"=>"false", "verkid"=>"317124E5A28C97AF852581CB0038E1541", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2024-02-21", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0790", "id"=>"53F0113AB490D905C12575880069CECA", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Adamsson"}, {"contact_id"=>"1433", "id"=>"B2FD4EC14EB958E7C12575880069DB44", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Kylhammar"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139318040", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1B", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-02-19", "publicerat_timestamp"=>1708300800}