.
Lagen om företagshemligheter
  • Associationsrätt
  • Bank- och finansmarknadsrätt
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Lagen om företagshemligheter

Reinhold Fahlbeck, Henrik Bengtsson, Niklas Selberg, Lennart Svensäter

En kommentar och rättsöversikter

0
Lagen om företagshemligheter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH). Ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler har ingåtts 2015. Allt detta har föranlett betydande nyskrivningar och utökningar. Lagen 2018 om företagshemligheter innebär nämligen något av en revolution jämfört med lagen 1990. Det är en revolution som försiggått i det tysta, närmast obemärkt. Begreppet ”tillägnande” står för en stor del av revolutionen. Det förhållandet att vite och andra säkerhetsåtgärder kan beslutas redan när ett angrepp på företagshemlighet är ”nära förestående” och att detta kan ske även om angreppet skett i god tro, utan uppsåt eller oaktsamhet, medför också en betydande förändring. Åtskilligt annat har därutöver också förändrats sedan förra upplagan.Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Texten i denna upplaga är, liksom sina föregångare, utformad så att varje kapitel och paragrafkommentar ska kunna läsas för sig.

Professor Reinhold Fahlbeck har arbetat med lagkommentaren i 27 år men fr.o.m. denna uppdatering har Henrik Bengtsson, Niklas Selberg och Lennart Svensäter övertagit ansvaret för verket.

Professor Reinhold Fahlbeck har arbetat med lagkommentaren i 27 år men fr.o.m. denna uppdatering har Henrik Bengtsson, Niklas Selberg och Lennart Svensäter övertagit ansvaret för verket.

Nytillkommen och ändrad lagstiftning, rättspraxis samt litteratur har arbetats in i texten. Framställningen har förts à jour till och med april 2021. Material som blivit tillgängligt först senare har endast undantagsvis kunnat beaktas.