.
Lagen om företagshemligheter
 • Associationsrätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Bank- och finansmarknadsrätt
 • Immaterialrätt

Lagen om företagshemligheter

Reinhold Fahlbeck

En kommentar och rättsöversikter

168700

1.687 kr (exkl. moms)

Lagen om företagshemligheter

Lagen om företagshemligheter

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 4
 • Omfång: 854
 • Utgiven: 2019
 • Serie: Gula Biblioteket
 • ISBN: 9789139021445
 • Ämnen: Associationsrätt, Immaterial- och marknadsrätt, Bank- och finansmarknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt,
 • Författare: Reinhold Fahlbeck

Om boken

Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH). Ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler har ingåtts 2015. Allt detta har föranlett betydande nyskrivningar och utökningar. Lagen 2018 om företagshemligheter innebär nämligen något av en revolution jämfört med lagen 1990. Det är en revolution som försiggått i det tysta, närmast obemärkt. Begreppet ”tillägnande” står för en stor del av revolutionen. Det förhållandet att vite och andra säkerhetsåtgärder kan beslutas redan när ett angrepp på företagshemlighet är ”nära förestående” och att detta kan ske även om angreppet skett i god tro, utan uppsåt eller oaktsamhet, medför också en betydande förändring. Åtskilligt annat har därutöver också förändrats sedan förra upplagan.Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Texten i denna upplaga är, liksom sina föregångare, utformad så att varje kapitel och paragrafkommentar ska kunna läsas för sig.