Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

En kommentar

91200

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:

Om boken

Boken utgör en kommentar till lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, som trädde i kraft den 1 juli 2004. Lagen kommenteras paragrafvis på sedvanligt sätt med hänvisning dels till Finansinspektionens tillämpningsföreskrifter, dels till relevanta förarbeten/praxis inklusive viktigare underrättsavgöranden och avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Eftersom det nya begreppet "god rågivningssed" kommer att få betydelse även utanför konsumentledet finns ett särskilt avsnitt som behandlar kunder som inte är konsumenter.