.
Lagen om en europeisk utredningsorder
  • Straffrätt
  • EU-rätt

Lagen om en europeisk utredningsorder

Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt

En kommentar

110600

1.106 kr (exkl. moms)

Lagen om en europeisk utredningsorder

Lagen om en europeisk utredningsorder

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I boken kommenteras lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området. I framställningen behandlas frågor om tillämpningsområdet och om lagens förhållande till den svenska straffprocessen. Ett särskilt avsnitt innehåller en översiktlig beskrivning av samarbete för bevisinhämtning utanför lagens tillämpningsområde. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor om rättsligt samarbete inom EU genom bevisinhämtning i straffrättsliga förfaranden.