Lagen om ekonomiska föreningar
Wolters Kluwer

Lagen om ekonomiska föreningar

161800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,618 kr

Boken utgör den fjärde upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till alla ändringar som har skett i lagen om ekonomiska föreningar sedan 2002 års upplaga. Det innebär att den bl.a. behandlar de omfattande ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2016. Bland de nyheter och ändringar som behandlas i kommentaren kan följande nämnas.
 • Möjligheten att driva kooperativ verksamhet i delägda företag.
 • Möjligheten att anta investerande medlemmar.
 • Överlåtelse av del av andelsrätt.
 • Ändringar i reglerna om styrelseansvar, styrelsejäv och verkställande direktör.
 • Nya regler om föreningsstämma, stämmodeltagande och stämmobeslut.
 • Ändringar i reglerna om revision av ekonomiska föreningar.
 • Nya regler om värdeöverföringar från ekonomiska föreningar.
 • Ändrade regler om fusioner, inklusive gränsöverskridande fusioner.
Liksom tidigare innehåller boken också en samling formulär som visar hur olika slag av föreningsrättsliga dokument kan utformas.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Boken utgör den fjärde upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till alla ändringar som har skett i lagen om ekonomiska föreningar sedan 2002 års upplaga. Det innebär att den bl.a. behandlar de omfattande ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2016. Bland de nyheter och ändringar som behandlas i kommentaren kan följande nämnas.
 • Möjligheten att driva kooperativ verksamhet i delägda företag.
 • Möjligheten att anta investerande medlemmar.
 • Överlåtelse av del av andelsrätt.
 • Ändringar i reglerna om styrelseansvar, styrelsejäv och verkställande direktör.
 • Nya regler om föreningsstämma, stämmodeltagande och stämmobeslut.
 • Ändringar i reglerna om revision av ekonomiska föreningar.
 • Nya regler om värdeöverföringar från ekonomiska föreningar.
 • Ändrade regler om fusioner, inklusive gränsöverskridande fusioner.
Liksom tidigare innehåller boken också en samling formulär som visar hur olika slag av föreningsrättsliga dokument kan utformas.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: