.
Lagen om ekonomiska föreningar

Lagen om ekonomiska föreningar

Anders Mallmén, Sten Andersson, Bo Thorstorp

En kommentar

188700

1.887 kr (exkl. moms)

Lagen om ekonomiska föreningar

Lagen om ekonomiska föreningar

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken utgör den sjätte upplagan av en lagkommentar, som kom ut i sin första upplaga år 1987. I boken kommenteras den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen innefattar de mycket omfattande ändringar i tidigare lagstiftning som hade skett år 2016, bl.a. avseende föreningsstämma, investerande medlemmar och kapitalskydd. Lagen innefattar också ett flertal nyheter i förhållande till tidigare lagstiftning, t.ex. nya eller ändrade bestämmelser om stadgar, likvidation och annan avveckling. I denna sjätte upplaga kommenteras också de nya bestämmelser som har tillkommit eller ändrats efter år 2018, däribland de nya bestämmelserna om gränsöverskridande fusioner. Den nya upplagan avspeglar därigenom rättsläget per den 1 juli 2023.

I den nya upplagan kommenteras lagen, paragraf för paragraf. Liksom tidigare upplagor innehåller boken också en samling formulär som visar hur olika slag av föreningsrättsliga dokument kan utformas.