.
Lagen om ekonomiska föreningar
  • Associationsrätt

Lagen om ekonomiska föreningar

Anders Mallmén, Sten Andersson, Bo Thorstorp

En kommentar

0
Lagen om ekonomiska föreningar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Verket utgör den sjätte upplagan av en lagkommentar, som kom ut i sin första upplaga år 1987. I verket kommenteras den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2018. Den nya lagen innefattar de mycket omfattande ändringar i tidigare lagstiftning som hade skett år 2016, bl.a. avseende föreningsstämma, investerande medlemmar och kapitalskydd. Lagen innefattar också ett flertal nyheter i förhållande till tidigare lagstiftning, t.ex. nya eller ändrade bestämmelser om stadgar, likvidation och annan avveckling. I denna sjätte upplaga kommenteras också de nya bestämmelser som har tillkommit eller ändrats efter år 2018, däribland de nya bestämmelserna om gränsöverskridande fusioner. Den nya upplagan avspeglar därigenom rättsläget per den 1 juli 2023.

I den nya upplagan kommenteras lagen, paragraf för paragraf. Liksom tidigare upplagor innehåller boken också en samling formulär som visar hur olika slag av föreningsrättsliga dokument kan utformas.