.
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Förmögenhetsrätt

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Anne Kuttenkeuler

En kommentar

0
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln och digitaliseringen av konsumentmarknaden. Framställningen ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till vägledande avgöranden från bland annat EU-domstolen och uttalanden från EU-kommissionen. Vidare redogörs för praxis från framför allt Allmänna reklamationsnämnden. Kommentaren är tänkt som en praktisk vägledning för advokater och andra som biträder företag som säljer varor och tjänster på distans eller som ingår avtal utanför affärslokaler. Den vänder sig även till domstolar, myndigheter, organisationer, konsumentföreträdare m.fl. som kommer i kontakt med dessa frågor.

Den nya uppdaterade upplagan av kommentaren beaktar rättsläget per den 1 oktober 2022. Den behandlar de lagändringar som trädde i kraft den 1 september 2022 och som gäller bland annat avtal om digitalt innehåll och digitala tjänster, marknadsplatser online och undantag från ångerrätten. I den uppdaterade upplagan redogörs även för ny praxis på området.