.
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Förmögenhetsrätt

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

En kommentar

91100

911 kr (exkl. moms)

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som en vägledning vid rättstillämpningen, framför allt för konsumenter och näringsidkare men också för domstolar, myndigheter och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. I kommentaren behandlas de omfattande lagändringarna 2014 som utvidgade lagens tillämpningsområde och som innebar mer utförliga bestämmelser om konsumentens ångerrätt m.m. Sedan den 1 september 2018 gäller nya bestämmelserna om ingående av avtal vid telefonförsäljning. Även dessa är kommenterade.