.
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • Förmögenhetsrätt

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

En kommentar

0
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1D
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Förmögenhetsrätt
 • Taggar:
 • Författare: Anne Kuttenkeuler

Om boken

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Framställningen ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen, hänvisningar till rättspraxis och praktiska exempel. Den är tänkt som en vägledning för advokater och andra som biträder företag som säljer varor och tjänster på distans eller som ingår avtal utanför affärslokaler. Den vänder sig även till domstolar, myndigheter, organisationer, konsumentföreträdare m.fl. som kommer i kontakt med dessa frågor. I kommentaren behandlas de omfattande lagändringarna 2014 som utvidgade lagens tillämpningsområde. Sedan september 2018 gäller nya bestämmelserna om ingående av avtal vid telefonförsäljning. Även dessa är kommenterade. Dessutom behandlas de nya bestämmelserna om näringsidkarens informationsskyldighet som trädde i kraft den 1 maj 2020.