Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem
Wolters Kluwer

Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem

55500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

555 kr

Författare:
Karin Wallin-Norman
Verket är en lagkommentar och behandlar lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Karin Wallin-Norman
Verket är en lagkommentar och behandlar lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: