Lagarna inom värdepappersrätten
Norstedts Juridik

Lagarna inom värdepappersrätten

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Paragrafvisa kommentarer till följande lagar:Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrumentLagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknadenLagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrumentLagkommentarerna publicerades första gången i Lagarna på värdepappersområdet i Norstedts Gula Bibliotek.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: