Lagarna inom immaterialrätten
Norstedts Juridik

Lagarna inom immaterialrätten

164800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,648 kr (exkl. moms)

Kommenterar på ett probleminriktat sätt de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också rikliga och utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EG-direktiv. Ett 20-tal konsoliderade EG-förordningar och direktiv ingår i form av bilagor.

Patentlag, Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Internationella upphovsrättsförordningen, Lagen om medliing i vissa upphovsrättstvister, Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, Patentlag, Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar, Lag om patentbesvärsrätten, Växtförädlarlag, Mönsterskyddslag, firmalag, Handelsregisterlag, Varumärkeslag, 816/2006, tvångslicensiering av läkemedelspatent, 1383/2003, counterfeitförordningen, 6/2002, gemenskapsformgivning, 1610/96, tilläggsskydd för växtskyddsmedel, 2100/94, 40/94, gemenskapsvarumärken, 1768/92, skyddstid,2006/116*, 2006/115*, uthyrnings- och utlåningsdirektivet, 2004/84*, följerätt, vidareförsäljning av orginalkonstverk, 2001/83*, humanläkemedel, 2001/82*, veterinärmedicinska, 2001/29*, informationssamhället, 98/71*, mönsterskydd, 98/44*, biotekniska uppfinningar, 96/9*, databaser, 93/83*, satellit- och vidaresändning via kabel, 91/250*, datorprogram, 89/104*, tillnärmning, 87/54*

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 879
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: 978-913901246-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Kommenterar på ett probleminriktat sätt de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också rikliga och utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EG-direktiv. Ett 20-tal konsoliderade EG-förordningar och direktiv ingår i form av bilagor. Kommentarerna för växtförädlarrättslagen och firmalagen är uppdaterade till lagen som den lyder den 1 juli respektive den 1 juni 2018.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2018-09-07
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901246-7