.
Lagarna inom immaterialrätten
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Immaterialrätt

Lagarna inom immaterialrätten

Peter Adamsson, Malin Bonthron, Peter Danowsky, Eric W Essén, Leif Karlsson, Anders Kylhammar, Ragnar Lundgren, Henry Olsson, Lars Pehrson, Karl Olov Öster

Kommentar till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken, m.m. som den lyder den 1 januari 2008

Produkt-id: 4335612690476
ID: F969ADC81C5139128525814F0028DAFC
Lagarna inom immaterialrätten
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Kommenterar på ett probleminriktat sätt de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också rikliga och utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EG-direktiv. Ett 20-tal konsoliderade EG-förordningar och direktiv ingår i form av bilagor. Kommentarerna för växtförädlarrättslagen och firmalagen är uppdaterade till lagen som den lyder den 1 juli respektive den 1 juni 2018.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139012467.jpg", "type"=>"digital", "product_id"=>"F969ADC81C5139128525814F0028DAFC", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"F969ADC81C5139128525814F0028DAFC", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F45004785601", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt"], "subtitle"=>"Kommentar till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken, m.m.\r\nsom den lyder den 1 januari 2008", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0790", "id"=>"53F0113AB490D905C12575880069CECA", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Adamsson"}, {"contact_id"=>"0248", "id"=>"029E56830ADC0C08C125773D004AACB0", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Malin", "lastname"=>"Bonthron"}, {"contact_id"=>"1263", "id"=>"9AEC997C8D1B1F02C125773D004AC094", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Danowsky"}, {"contact_id"=>"0581", "id"=>"33744A0CC1F0A2B9C12575880069A8B2", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Eric W", "lastname"=>"Essén"}, {"contact_id"=>"1865", "id"=>"F4E3B0C1FC7E9214C125773D004AF143", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Leif", "lastname"=>"Karlsson"}, {"contact_id"=>"1433", "id"=>"B2FD4EC14EB958E7C12575880069DB44", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Kylhammar"}, {"contact_id"=>"1548", "id"=>"C30F3A3076EDD443C125773D004B0F76", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ragnar", "lastname"=>"Lundgren"}, {"contact_id"=>"1729", "id"=>"DFB0C9C725B6EC9FC12575E4003EC10A", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Henry", "lastname"=>"Olsson"}, {"contact_id"=>"1698", "id"=>"DBD8D0126886A04CC125773D004B1F16", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Pehrson"}, {"contact_id"=>"1546", "id"=>"C28E8CDC450071AFC125773D004B33DE", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Karl Olov", "lastname"=>"Öster"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139300205", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1X", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-09-10", "publicerat_timestamp"=>1536537600}