Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken. Prop. 2016/17:221
Justitiedepartementet

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken. Prop. 2016/17:221

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till den nya EU-förordningen med samlade regler om EU-varumärken. Förordningen är en sammanslagning (så kallad kodifiering) av två tidigare EU-förordningar.Ändringarna innebär att hänvisningarna till EU:s varumärkesförordning i varumärkeslagen, firmalagen och lagen om rättegången i arbetstvister ska avse den nya EU-förordningen. Förslagen innebär inga ändringar i sak.