Lag om försäkringsmedicinska utredningar. Prop. 2017/18:224
Socialdepartementet

Lag om försäkringsmedicinska utredningar. Prop. 2017/18:224

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen lämnar förslag som ska hålla samman lagstiftningen om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen ska stärka de försäkrades integritet och säkerhet. Regeringen föreslår att landstingen ska erbjuda Försäkringskassan försäkringsmedicinska utredningar. Utredningarna ska inte innebära någon hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Vid försäkringsmedicinska utredningar ska man tillämpa patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Det är legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som ska utreda.

Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande till Försäkringskassan. Landsting får sluta avtal med exempelvis ett annat landsting om att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt den föreslagna lagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 193
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:224
  • ISBN/Best.nr: PROP1718224
  • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen