Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige. Prop. 2017/18:29
Socialdepartementet

Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige. Prop. 2017/18:29

7600

76 kr (exkl. moms)

Lagen ska gälla när evakuerade människor kommer till Sverige i samband med en konsulär katastrofinsats. Lagen ska göra det lättare för den kommun i Sverige, dit de evakuerade kommer, att  ge stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Mottagandet blir på så sätt mer effektivt.
Tryckt upplaga: