.
Läckaget i välfärdssystemet. Del 2. Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Läckaget i välfärdssystemet. Del 2. Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 6 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)

18400

184 kr (exkl. moms)

Läckaget i välfärdssystemet. Del 2. Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Läckaget i välfärdssystemet. Del 2. Omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 184
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824971-0
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, osäkerhetsintervallet är mellan 11 och 27 miljarder kronor. Det visar delegationens studier, som presenteras i denna den andra omfattningsrapporten. Siffrorna motsvarar 5,5 procent av de totala utgifterna, exklusive ålderspensionssystemet. Att utbetalningar är korrekta och systemen träffsäkra är en förutsättning för en hållbar välfärd. Det är därför viktigt att med jämna mellanrum bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och kartlägga dess orsaker. Bara med denna kunskap kan man på ett trovärdigt och effektivt sätt minska läckaget från systemen och upprätthålla förtroendet för välfärden.

I rapporten konstateras att ett fåtal ersättningssystem står för en stor del av de felaktiga utbetalningarna. Dessa är:
 • tillfällig föräldrapenning,
 • lönebidrag,
 • nystartsjobb,
 • sjukersättning,
 • sjukpenning och
 • assistansersättning

Totalt ingår 41 ersättningssystem i delegationens uppdrag.Delegationens ordförande: Sven-Erik Österberg
För andra rapporter från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, se längre ned.