Läckaget i välfärdssystemet. Del 1. Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Läckaget i välfärdssystemet. Del 1. Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

Rapport 4 från Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)

22500

225 kr (exkl. moms)

Läckaget i välfärdssystemet. Del 1. Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

Läckaget i välfärdssystemet. Del 1. Omfattningsstudier och bedömningar av felaktiga utbetalningar från vissa välfärdssystem

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 283
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824933-8
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

I  rapporten presenteras nya uppskattningar av felaktiga utbetalningar från 13 ersättningssystem som har omfattningsstuderats. Av de samlade utgifterna på cirka 185 miljarder kronor för dessa system betalas enligt  delegationens uppskattning cirka 8,7 miljarder ut för mycket, vilket motsvarar 4,7 procent av utgifterna. Då ingår inte felaktiga utbetalningar som en följd av fel i grundläggande uppgifter som har betydelse för många ersättningssystem, t.ex. felaktig folkbokföring och SGI. Dessa kommer att redovisas i en kommande rapport.

Cirka 75 procent av felen bedöms ha orsakats av de sökande. Felen består framför allt i att felaktiga uppgifter har lämnats vid ansökningstillfället eller att ändrade förhållanden inte har meddelats. Ca två tredjedelar av de fel som orsakas av sökande bedöms vara misstänkt avsiktliga fel. Det visar på vikten av att säkerställa att utbetalningar baseras på korrekta uppgifter. Delegationen bestämde sig tidigt att omfattningsstudierna i så stor utsträckning som möjligt bör vila på empirisk grund, och nio ersättningssystem har omfattningsstuderats med i huvudsak empiriska metoder, vilket ger en större säkerhet jämfört med uppskattningar som tidigare gjorts av bland annat FUT-delegationen och Samverkansuppdraget. De empiriska studierna har kompletterats med expertbedömningar på fyra större ersättningssystem. Osäkerheten i dessa bedömningar är betydande men är en bästa uppskattning i syfte att få en så heltäckande uppskattning av felen som möjligt.
För den separata bilagan till Del 4 och övriga rapporter från Delegationen, se längre ned.