Kylanläggningar med ammoniak på fartyg, föreskrifter och allmänna råd
  • sjöfart
  • SJÖFS 2004:12
  • sjösäkerhet

Kylanläggningar med ammoniak på fartyg, föreskrifter och allmänna råd

3700

37 kr (exkl. moms)

Kylanläggningar med ammoniak på fartyg, föreskrifter och allmänna råd

Kylanläggningar med ammoniak på fartyg, föreskrifter och allmänna råd

Om boken

Ändrad genom SJÖFS 2008:51.

Prenumerera på SJÖFS