Kvittning
Norstedts Juridik

Kvittning

208300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

2,083 kr

Författare:
Stefan Lindskog
Första upplagan av detta arbete tillkom som en doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan kom ut år 1993. Mycket har hänt under de 20 år som gått sedan dess, men kvittningsläran har dock i allt väsentligt bestått. Behovet att förnya boken har därför stannat vid en allmän uppdatering. Nya rättsfall och ny litteratur har dock arbetats in i framställningen. Material från de nordiska grannländerna har även beaktats översiktligt. På enstaka punkter har författaren utvecklat framställningen. På vissa områden har förtydliganden skett liksom en nyansering av vissa tidigare resonemang. I någon mån har även språket moderniserats.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Lindskog
Första upplagan av detta arbete tillkom som en doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan kom ut år 1993. Mycket har hänt under de 20 år som gått sedan dess, men kvittningsläran har dock i allt väsentligt bestått. Behovet att förnya boken har därför stannat vid en allmän uppdatering. Nya rättsfall och ny litteratur har dock arbetats in i framställningen. Material från de nordiska grannländerna har även beaktats översiktligt. På enstaka punkter har författaren utvecklat framställningen. På vissa områden har förtydliganden skett liksom en nyansering av vissa tidigare resonemang. I någon mån har även språket moderniserats.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: