.
Kvittning
  • Förmögenhetsrätt

Kvittning

Stefan Lindskog

Om avräkning av privaträttsliga fordringar

0
Kvittning
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Tillsammans med Betalning (3 uppl. 2022) och Preskription (5 uppl. 2021) bildar Kvittning en trilogi över penningkravsrätten.

Kvittning är ett sätt att infria en skuld men också ett sätt att göra sig betald för en fordring. I framställningen analyseras systematiskt de olika rättsliga problem som kan uppstå i samband med avräkning mellan fordringar, d v s kvittning. Vidare behandlas ett antal frågor som kan ha betydelse för rätten att kvitta, såsom t ex spörsmål rörande en fordrings stiftelsetidpunkt, vad som är massa respektive konkursfordringar, panträttsliga frågor m m. Särskild uppmärksamhet
ägnas åt sådana frågor som kan antas vara av stor betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs.