.
Kvittning
  • Förmögenhetsrätt

Kvittning

Stefan Lindskog

Om avräkning av privaträttsliga fordringar

253300

2.533 kr (exkl. moms)

Kvittning

Kvittning

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Första upplagan av detta arbete tillkom som en doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan kom ut år 1993. Mycket har hänt under de 20 år som gått sedan dess, men kvittningsläran har dock i allt väsentligt bestått. Behovet att förnya boken har därför stannat vid en allmän uppdatering. Nya rättsfall och ny litteratur har dock arbetats in i framställningen. Material från de nordiska grannländerna har även beaktats översiktligt. På enstaka punkter har författaren utvecklat framställningen. På vissa områden har förtydliganden skett liksom en nyansering av vissa tidigare resonemang. I någon mån har även språket moderniserats.