Kvinnors och mäns löner 1996
Statistiska centralbyrån/SCB

Kvinnors och mäns löner 1996

15800

158 kr

Ger en översiktlig och jämförbar statistik över lönestrukturen för kvinnor och män med utgångspunkt i en gemensam yrkesstandard för hela arbetsmarknaden. Visar bl.a. att kvinnors genomsnittliga månadslön ligger på 13 900-26 100 kr beroende på utbildningsnivå, medan männens månadslön är 16 300-30 900 kr.

Produktdetaljer: