Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder
Norstedts Juridik

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder

Enligt 15 kap. rättegångsbalken

51500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

515 kr (exkl. moms)

Författare:
Torkel Gregow
I boken behandlas ingående de frågor som möter den som sysslar praktiskt med säkerhetsåtgärder i tvister.
Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder vänder sig närmast till domstolar och advokater och andra som har behov av en närmare framställning av vad som gäller i fråga om säkerhetsåtgärder med tyngdpunkt på frågor som uppkommer i den praktiska tillämpningen.
Förutom kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. RB behandlar boken även säkerhetsåtgärder på det immaterialrättsliga området och säkerhetsåtgärder beslutade av skiljemän.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Torkel Gregow
I boken behandlas ingående de frågor som möter den som sysslar praktiskt med säkerhetsåtgärder i tvister.
Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder vänder sig närmast till domstolar och advokater och andra som har behov av en närmare framställning av vad som gäller i fråga om säkerhetsåtgärder med tyngdpunkt på frågor som uppkommer i den praktiska tillämpningen.
Förutom kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. RB behandlar boken även säkerhetsåtgärder på det immaterialrättsliga området och säkerhetsåtgärder beslutade av skiljemän.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: