.
Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder
  • Processrätt
  • Straffrätt
  • Insolvensrätt

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder

Enligt 15 kap. rättegångsbalken

56200

562 kr (exkl. moms)

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder

Om boken

I boken behandlas ingående de frågor som möter den som sysslar praktiskt med säkerhetsåtgärder i tvister. Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder vänder sig närmast till domstolar och advokater och andra som har behov av en närmare framställning av vad som gäller i fråga om säkerhetsåtgärder med tyngdpunkt på frågor som uppkommer i den praktiska tillämpningen.Förutom kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. RB behandlar boken även säkerhetsåtgärder på det immaterialrättsliga området och säkerhetsåtgärder beslutade av skiljemän.