Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. SOU 2017:15
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. SOU 2017:15

Delbetänkande från Nya apoteksmarknadsutredningen

58000

580 kr (exkl. moms)

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. SOU 2017:15

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1002
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824566-8
 • Ämnen: Ekonomi, Hälsa och sjukvård
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen skriver att man anser att apoteksmarknaden i dag kan beskrivas som en marknad som i många avseenden mognat. Etableringstakten av nya apotek har stabiliserats och samtliga stora apoteksaktörer bedriver sedan 2015 e-handel med läkemedel på nationell nivå. Efter ägarförändringar 2013–2015 ägs inte längre någon av aktörerna av investment- eller riskkapitalbolag. Apoteket AB har inte heller längre en särställning på marknaden.

Utredningens betänkande följer huvudrubrikerna:
 • Kvalitet och säkerhet på apotek
 • Forskning, utveckling och farmaceutiska tjänster
 • Leverans- och tillhandahållandeskyldighet av förskrivna läkemedel och varor
 • Tillsyn över apoteksmarknaden
 • Geografisk tillgänglighet till apotek och läkemedel
 • Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.

Särskild utredare: Åsa Kullgren
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!