Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. SOU 2017:15
Socialdepartementet

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. SOU 2017:15

58000

580 kr (exkl. moms)

Utredningen skriver att man anser att apoteksmarknaden i dag kan beskrivas som en marknad som i många avseenden mognat. Etableringstakten av nya apotek har stabiliserats och samtliga stora apoteksaktörer bedriver sedan 2015 e-handel med läkemedel på nationell nivå. Efter ägarförändringar 2013–2015 ägs inte längre någon av aktörerna av investment- eller riskkapitalbolag. Apoteket AB har inte heller längre en särställning på marknaden.Utredningens betänkande följer huvudrubrikerna:
  • Kvalitet och säkerhet på apotek
  • Forskning, utveckling och farmaceutiska tjänster
  • Leverans- och tillhandahållandeskyldighet av förskrivna läkemedel och varor
  • Tillsyn över apoteksmarknaden
  • Geografisk tillgänglighet till apotek och läkemedel
  • Försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.
Särskild utredare: Åsa Kullgren
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: