Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Prop. 2017/18:157
Socialdepartementet

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Prop. 2017/18:157

28100

281 kr

Förslag att öppenvårdsapotekens grunduppdrag sammanställs och förtydligas i en ny bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. I samma lag föreslås ändringar om krav som ställs på apoteken. Förslagen innebär bland annat krav på farmaceutkompetens i samband med expedieringar av förskrivningar, förtydliganden av kraven på rådgivning och kontroll, krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga och krav på utformningen av apotekens rådgivningsmiljö.
Produktdetaljer: