Kvalitet i förskolan
Skolverket

Kvalitet i förskolan

4000

40 kr

Kvaliteten i förskolan handlar om verksamhetens förutsättningar, hur det pedagogiska arbetet genomförs samt med vilken måluppfyllelse uppdraget i läroplanen genomförs.

Dessa allmänna råd förtydligar kommunens och personalens ansvar utifrån kraven i skollagen och läroplanens mål. De fungerar därme som ett stöd när verksamhetens kvalitet ska synliggöras och bedömas.

Produktdetaljer: