Kursplaner och betygskriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet

5400

54 kr

Ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2002.

För kurser som påbörjats före den 1 juli 2002 gäller SKOLFS 1994:21.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: