Kursplaner och betygskriterier för yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan, föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2001:24-27. 28 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: