Kursplaner och betygskriterier för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux, föreskrifter

8500

85 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2002:2-3.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.