Kursplaner och betygskriterier för kurser i samtliga ämnen i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i samtliga ämnen i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter

8500

85 kr

Ändring av SKOLFS 2000:2-133.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: