Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet turism i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet turism i gymnasieskolan, föreskrifter

11040

110 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:126-133. 92 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: