Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teater i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teater i gymnasieskolan, föreskrifter

11040

110 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:112-118. 95 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen