Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan, föreskrifter

7900

79 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:2-10. 74 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: