Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rättskunskap i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rättskunskap i gymnasieskolan, föreskrifter

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändrad genom

SKOLFS 2008:19Ingår i häfte SKOLFS 2000:102-111. 90 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen