Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musik i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musik i gymnasieskolan, föreskrifter

9800

98 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:84-92. 87 sidor. Rättelseblad publicerat i häfte SKOLFS 2000:141-145

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen