Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

18000

180 kr

Ändring av SKOLFS 2000:5.
Ingår i SKOLFS 190-197, 72 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: