Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet maskinteknik i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet maskinteknik i gymnasieskolan, föreskrifter

9840

98 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:78-83. 84 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: