Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet latin med allmän språkkunskap i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet latin med allmän språkkunskap i gymnasieskolan, föreskrifter

9840

98 kr

Ingår i häfte SKOLFS 2000:69-77. 86 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: