Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kemiska industriprocesser i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kemiska industriprocesser i gymnasieskolan, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:63-68. 54 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: