Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet individ och samhälle i gymnasieskolan, föreskrifter
Skolverket

Kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet individ och samhälle i gymnasieskolan, föreskrifter

6640

66 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:63-68. 54 sidor.

Prenumerera på SKOLFS. Skaffa den omtryckta gymnasieförordningen
Produktdetaljer: